လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းနွင့္ ေတြ ့ဆံုုေမးျမန္းခန္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 12, 2012 3:17 PM
  ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းအား ဗီြအိုုေအ ၀ိုုင္းေတာ္သား ကိုုေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္က က်န္းမာေရးအသံုုးစားရိတ္ အေၾကာင္းနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး ေတြ ့ဆံုုေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

  လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းနွင့္ ေတြ ့ဆံုုေမးျမန္းခန္း

  Published December 12, 2012

  ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းအား ဗီြအိုုေအ ၀ိုုင္းေတာ္သား ကိုုေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္က က်န္းမာေရးအသံုုးစားရိတ္ အေၾကာင္းနဲ့ပါတ္သတ္ျပီး ေတြ ့ဆံုုေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။