ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ေတြရဲ႔ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 12, 2012 10:58 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြအတြက္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အေရးယူခံရမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြက အခုေနာက္ဆုံး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံၿပီး ေက်ေအးခဲ့ရပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ HSBC, Standard Charters စတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ႀကီးေတြရဲ႔ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး ကတင္ျပေပးထားပါတယ္။

  ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ေတြရဲ႔ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ

  Published December 13, 2012

  ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြအတြက္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အေရးယူခံရမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြက အခုေနာက္ဆုံး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံၿပီး ေက်ေအးခဲ့ရပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ HSBC, Standard Charters စတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ႀကီးေတြရဲ႔ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး ကတင္ျပေပးထားပါတယ္။