នៅ​ថ្ងៃ​ខួប​នៃ​ការ​ហោះ​ចុះ​លើ​ឋាន​ព្រះចន្ទ​ជា​លើក​ក្រោយ​បំផុត​ អ្នក​អវកាស​និយាយ​រិះគន់​កម្មវិធី​អវកាស​របស់​អាមេរិកi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  December 13, 2012 12:39 AM
  ក្នុង​ពិធី​សម្ភោធ​ឆ្នាំ​ខួប​ទី​ ៤០​ នៃ​យាន​ Apollo 17​ នៅ​ទី​ក្រុង​ Chicago​ អ្នក​អវកាស Eugene Cernan និង Harrison Schmitt បាន​និយាយ​ថា លោក​ទាំង​ពីរ​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា បេសកកម្ម​របស់​លោក នឹង​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ធ្វើដំណើរ​ក្នុង​ទី​អវកាស មិន​មែន​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មួយ​នោះ​ទេ។ លោក Kane Farabaugh​ រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ​ពី​ទីក្រុង Chicago ហើយ​នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ​ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល។

  នៅ​ថ្ងៃ​ខួប​នៃ​ការ​ហោះ​ចុះ​លើ​ឋាន​ព្រះចន្ទ​ជា​លើក​ក្រោយ​បំផុត​ អ្នក​អវកាស​និយាយ​រិះគន់​កម្មវិធី​អវកាស​របស់​អាមេរិក

  Published December 13, 2012

  ក្នុង​ពិធី​សម្ភោធ​ឆ្នាំ​ខួប​ទី​ ៤០​ នៃ​យាន​ Apollo 17​ នៅ​ទី​ក្រុង​ Chicago​ អ្នក​អវកាស Eugene Cernan និង Harrison Schmitt បាន​និយាយ​ថា លោក​ទាំង​ពីរ​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា បេសកកម្ម​របស់​លោក នឹង​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ធ្វើដំណើរ​ក្នុង​ទី​អវកាស មិន​មែន​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មួយ​នោះ​ទេ។ លោក Kane Farabaugh​ រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ​ពី​ទីក្រុង Chicago ហើយ​នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ​ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល។