ျမန္မာ့စီးပြားေရး အာရွ အင္အားႀကီးႏုုိင္ငံ ျဖစ္လာႏုုိင္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2012 9:47 PM
  ျမန္မာ့ ဘ႑ာေရး က႑ဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ လြဲေခ်ာ္ေနတဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုေတာ့ အစိုးရက စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေနနဲ႔ ဘဏ္စနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို အားသစ္ေလာင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စိးပြားေရးဟာ အာရွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ တခုျဖစ္လာမလားဆိုတဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာတဲ႔ အေၾကာင္းသံုးသပ္ခ်က္ ကို မသိဂီၤထိုက္ကေျပာျပေပးမွာပါ။

  ျမန္မာ့စီးပြားေရး အာရွ အင္အားႀကီးႏုုိင္ငံ ျဖစ္လာႏုုိင္

  Published December 14, 2012

  ျမန္မာ့ ဘ႑ာေရး က႑ဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ လြဲေခ်ာ္ေနတဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုေတာ့ အစိုးရက စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေနနဲ႔ ဘဏ္စနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို အားသစ္ေလာင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စိးပြားေရးဟာ အာရွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ တခုျဖစ္လာမလားဆိုတဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာတဲ႔ အေၾကာင္းသံုးသပ္ခ်က္ ကို မသိဂီၤထိုက္ကေျပာျပေပးမွာပါ။