ခရစၥမတ္ သီခ်င္းလက္ေဆာင္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 25, 2012 3:18 PM
  ရတနာဦး

  ခရစၥမတ္ သီခ်င္းလက္ေဆာင္

  Published December 25, 2012

  ရတနာဦး