តារា​​ចម្រៀង​​ខ្មែរ ​ព្រាប សុវត្ថិ​​កំដរ​បរិយាកាស​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​នៅ​អាមេរិកi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  VOA Khmer
  December 25, 2012 9:52 PM
  តារា​ចម្រៀង​​ខ្មែរដ៏​ល្បីល្បាញ ​លោក​ព្រាប សុវត្ថិ​កំពុងសម្តែង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​ក្នុងអំឡុង​ពេល​បុណ្យទាន។ ​លោក​បាន​ប្រាប់​លោក​ម៉ែន​ គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ ​នៅ​រដ្ឋ​ម៉ារីឡិន​ថា​ ​លោក​មាន​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​សំណាក់​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​នៅ​អាមេរិក។

  តារា​​ចម្រៀង​​ខ្មែរ ​ព្រាប សុវត្ថិ​​កំដរ​បរិយាកាស​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​នៅ​អាមេរិក

  VOA Khmer

  Published December 26, 2012

  តារា​ចម្រៀង​​ខ្មែរដ៏​ល្បីល្បាញ ​លោក​ព្រាប សុវត្ថិ​កំពុងសម្តែង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​ក្នុងអំឡុង​ពេល​បុណ្យទាន។ ​លោក​បាន​ប្រាប់​លោក​ម៉ែន​ គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ ​នៅ​រដ្ឋ​ម៉ារីឡិន​ថា​ ​លោក​មាន​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​សំណាក់​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​នៅ​អាមេរិក។


  You May Like

  No records found for this widget:10040