ျမန္မာ့ပုုသိမ္ထီးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 27, 2012 9:42 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲႀကီး က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အတြက္ ေရာက္လာမယ့္ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ျမန္မာရိုးရာ ပစၥည္းေတြကိို အေရာင္းျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ လက္မႈပညာ ပစၥည္းေတြထဲမွာ ရိုးရာ ပုသိမ္ထီးေတြကို ဧည့္သည္ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တဲ့အအတြက္ အခုုအခါမွာ တုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း မသိဂီ ၤထုိက္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ျမန္မာ့ပုုသိမ္ထီး

  Published December 28, 2012

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲႀကီး က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အတြက္ ေရာက္လာမယ့္ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ျမန္မာရိုးရာ ပစၥည္းေတြကိို အေရာင္းျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ လက္မႈပညာ ပစၥည္းေတြထဲမွာ ရိုးရာ ပုသိမ္ထီးေတြကို ဧည့္သည္ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တဲ့အအတြက္ အခုုအခါမွာ တုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း မသိဂီ ၤထုိက္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။