Blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị giữ y áni
  X
  December 29, 2012 5:47 AM
  Việt Nam giữ nguyên án đối với blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế. Phần tin tức hôm nay xoay quanh kết quả phiên phúc thẩm của 3 thành viên CLB Nhà báo Tự do bị VN kết tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ghi nhận ý kiến của thân nhân bị can, phía luật sư, và nhân chứng. Phỏng vấn blogger Uyên Vũ về vụ xử Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG. Phỏng vấn anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị giữ y án

  Published December 29, 2012

  Việt Nam giữ nguyên án đối với blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế. Phần tin tức hôm nay xoay quanh kết quả phiên phúc thẩm của 3 thành viên CLB Nhà báo Tự do bị VN kết tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ghi nhận ý kiến của thân nhân bị can, phía luật sư, và nhân chứng. Phỏng vấn blogger Uyên Vũ về vụ xử Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG. Phỏng vấn anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo