၂၀၁၂ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး i
|| 0:00:00
...  
 
X
January 02, 2013 2:44 PM
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေတြကိုု စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၂ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

Published January 02, 2013

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေတြကိုု စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။