ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ လြတ္လပ္ေရးေန ့မိန္ ့ခြန္းi
|| 0:00:00
...  
 
X
January 04, 2013 9:15 PM
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံဆိုတာ မေမ့ဘုိ႔နဲ႔ ပဠိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းေရးမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ဆိုတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေန႔က NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို တင္ဆက္ထားတာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ လြတ္လပ္ေရးေန ့မိန္ ့ခြန္း

Published January 05, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံဆိုတာ မေမ့ဘုိ႔နဲ႔ ပဠိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းေရးမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ဆိုတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေန႔က NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို တင္ဆက္ထားတာပါ။