အီဂ်စ္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး i
|| 0:00:00
...  
 
X
January 07, 2013 8:18 PM
အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေရွ႔တန္းကပါ၀င္ခဲ႔ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း။

အီဂ်စ္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး

Published January 08, 2013

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေရွ႔တန္းကပါ၀င္ခဲ႔ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း။