Biểu tình và đàn áp: 6 tháng đầu của tân Tổng thống Ngai
  X
  January 08, 2013 7:42 PM
  Tổng thống Nga Vladimir Putin vượt qua được những cuộc biểu tình trên đường phố chưa từng có trước đây, ông đã thắng cuộc bầu cử Tổng thống, và trở lại Điện Kremlin vào tháng 5. Trong video sau đây, chúng ta thử duyệt lại những gì ông Putin làm trong 6 tháng đầu tiên để dự đoán 6 năm sắp tới của ông.

  Biểu tình và đàn áp: 6 tháng đầu của tân Tổng thống Nga

  Published January 09, 2013

  Tổng thống Nga Vladimir Putin vượt qua được những cuộc biểu tình trên đường phố chưa từng có trước đây, ông đã thắng cuộc bầu cử Tổng thống, và trở lại Điện Kremlin vào tháng 5. Trong video sau đây, chúng ta thử duyệt lại những gì ông Putin làm trong 6 tháng đầu tiên để dự đoán 6 năm sắp tới của ông.


  You May Like

  No records found for this widget:11074