ျမန္မာတီဗီြသတင္း (၀၁-၀၉ -၂၀၁၃) i
  X
  January 08, 2013 8:02 PM
  ရခိုုင္ျပည္နယ္က ဒုုကၡသည္ စခန္းေတြဆီ အင္ဒိုုႏိုုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးသြားေရာက္၊ ကခ်င္တိုုက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနဆဲ ဆိုုတာနဲ႔ အတူ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ ရုုပ္ရွင္ျပပြဲ အေၾကာင္း ....

  ျမန္မာတီဗီြသတင္း (၀၁-၀၉ -၂၀၁၃)

  Published January 09, 2013

  ရခိုုင္ျပည္နယ္က ဒုုကၡသည္ စခန္းေတြဆီ အင္ဒိုုႏိုုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးသြားေရာက္၊ ကခ်င္တိုုက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနဆဲ ဆိုုတာနဲ႔ အတူ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ ရုုပ္ရွင္ျပပြဲ အေၾကာင္း ....