ကခ်င္အေရး ၿဗိတိန္ပါလီမန္ ေဆြးေႏြးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 14, 2013 11:00 PM
  ကခ်င္ေဒသတုိက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး တိုက္ပြဲေတြ ၾကားမွာ အရပ္သားေတြထိခုိက္ေသေၾကတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနခ်ိန္မွာပဲ ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ ဘယ္လို တိုက္တြန္းမႈေတြ လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာကို မေန႔က ၿဗိတိန္ပါလီမန္အတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ကခ်င္အေရး ၿဗိတိန္ပါလီမန္ ေဆြးေႏြး

  Published January 15, 2013

  ကခ်င္ေဒသတုိက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး တိုက္ပြဲေတြ ၾကားမွာ အရပ္သားေတြထိခုိက္ေသေၾကတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနခ်ိန္မွာပဲ ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ ဘယ္လို တိုက္တြန္းမႈေတြ လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာကို မေန႔က ၿဗိတိန္ပါလီမန္အတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။