ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 30, 2013 9:31 PM
  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ သတင္းေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published January 31, 2013

  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ သတင္းေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။