ពិធីថ្វាយ​ព្រះភ្លើង​​ព្រះ​បរមសព​សម្តេចឪ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​អារម្មណ៍​ក្តុកក្តួល​បំផុតi
  X
  February 04, 2013 8:27 PM
  ក្នុងពិធីបូជា​ព្រះ​បរមសព​សម្តេចឪ​សម្តេចតា​ សម្តេច​តាទួត​វីអូអេ​បាន​ធ្វើការ​ផ្សាយ​ចំណួរចម្លើយ​បន្តផ្ទាល់​តាមវិទ្យុ។​ ក្នុងឱកាស​នេះ​ដែរ​ លោក​ប៉ូច រាសី ​និង​លោក​សាយ មុន្នី​នៃ​វីអូអេ​ក៏បាន​ផ្តិត​ព័ត៌មាន​នេះជា​រូបភាព​វីដេអូ​ផង​ដែរ​ តាម​រយៈ​សំណួរ​ចម្លើយ​ពីកន្លែង​ពិធីនេះផ្ទាល់តែម្តង៕

  ពិធីថ្វាយ​ព្រះភ្លើង​​ព្រះ​បរមសព​សម្តេចឪ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​អារម្មណ៍​ក្តុកក្តួល​បំផុត

  Published February 05, 2013

  ក្នុងពិធីបូជា​ព្រះ​បរមសព​សម្តេចឪ​សម្តេចតា​ សម្តេច​តាទួត​វីអូអេ​បាន​ធ្វើការ​ផ្សាយ​ចំណួរចម្លើយ​បន្តផ្ទាល់​តាមវិទ្យុ។​ ក្នុងឱកាស​នេះ​ដែរ​ លោក​ប៉ូច រាសី ​និង​លោក​សាយ មុន្នី​នៃ​វីអូអេ​ក៏បាន​ផ្តិត​ព័ត៌មាន​នេះជា​រូបភាព​វីដេអូ​ផង​ដែរ​ តាម​រយៈ​សំណួរ​ចម្លើយ​ពីកន្លែង​ពិធីនេះផ្ទាល់តែម្តង៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040