အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 16, 2013 11:30 PM
  ကုလလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာခရီးစဥ္၊ အေမရိကန္ သမၼတ ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းထဲက ျမန္မာအေၾကာင္းအပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ေမဆြိရဲ႕ ျမန္မာ့အေရးအျမင္နဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published February 17, 2013

  ကုလလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာခရီးစဥ္၊ အေမရိကန္ သမၼတ ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းထဲက ျမန္မာအေၾကာင္းအပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ေမဆြိရဲ႕ ျမန္မာ့အေရးအျမင္နဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...