ကုုလလူ႔အခြင့္အေရးကိုုယ္စားလွယ္ ျမန္မာခရီးစဥ္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 18, 2013 10:43 PM
  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းက လူ ့အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာဖို ့ ေမ်ွာ္လင့္ေျကာင္းနဲ ့ ရခိုင္နဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြါးေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ အဆံုးသတ္ဖို ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေ၇းအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနားက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ မစၥတာ ကင္တားနားရဲ ့၅ ရက္ျကာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့ ခရီးစဥ္အေျကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္ က စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

  ကုုလလူ႔အခြင့္အေရးကိုုယ္စားလွယ္ ျမန္မာခရီးစဥ္

  Published February 19, 2013

  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းက လူ ့အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာဖို ့ ေမ်ွာ္လင့္ေျကာင္းနဲ ့ ရခိုင္နဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြါးေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ အဆံုးသတ္ဖို ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေ၇းအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနားက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ မစၥတာ ကင္တားနားရဲ ့၅ ရက္ျကာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့ ခရီးစဥ္အေျကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္ က စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။