စစ္မဲ့ဇုံက ေက်ာင္းသားေလးမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 19, 2013 9:31 PM
  ေျမာက္ကုုိရီးယားႏုုိင္ငံက တတိယအႀကိမ္ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္မႈလုုပ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ကိုုရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ အေျခအေနေတြ တင္းမာလာေနတဲ့ၾကားမွာပဲ၊ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ကုုိရီးယား ၂ ႏုုိင္ငံၾကားမွာ ရွိတဲ့ ေတာင္ကိုုရီးယားႏုုိင္ငံရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ မူလတန္း ေအာင္လက္မွတ္ေပးပဲြကိုု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကေတာ့ စစ္မဲ့ဇုုန္က သူတုုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းေလးကိုု ခဲြခြာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစုုံကိုုေတာ့ ကိုုရန္ႏုုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

  စစ္မဲ့ဇုံက ေက်ာင္းသားေလးမ်ား

  Published February 20, 2013

  ေျမာက္ကုုိရီးယားႏုုိင္ငံက တတိယအႀကိမ္ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္မႈလုုပ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ကိုုရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ အေျခအေနေတြ တင္းမာလာေနတဲ့ၾကားမွာပဲ၊ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ကုုိရီးယား ၂ ႏုုိင္ငံၾကားမွာ ရွိတဲ့ ေတာင္ကိုုရီးယားႏုုိင္ငံရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ မူလတန္း ေအာင္လက္မွတ္ေပးပဲြကိုု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကေတာ့ စစ္မဲ့ဇုုန္က သူတုုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းေလးကိုု ခဲြခြာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစုုံကိုုေတာ့ ကိုုရန္ႏုုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။