អតីត​ជន​ភៀសខ្លួន​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ជីវិត​ក្នុងទឹក​ដីថ្មីi
  X
  March 07, 2013 11:27 AM
  អតីត​ជន​ភៀសខ្លួន​គឺ​អ្នក​ស្រី​ សុខ សុវណ្ណារ័ត្ន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត​ថ្មី​លើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ សម្រាប់​ទិវា​សិទ្ធិ​នារី​៨​មិនា​នេះ​អ្នកស្រី​ចែក​រំលែក​នូវ​បទពិសោធន៍​ដែល​បាន​ជួប​ប្រទះ​ក្នុង​ពេល​កន្លង​មក។​ សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​បទសម្ភាស​របស់​អ្នកស្រី​ជាមួយ​នឹង​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ​ដូច​តទៅ៖

  អតីត​ជន​ភៀសខ្លួន​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ជីវិត​ក្នុងទឹក​ដីថ្មី

  Published March 07, 2013

  អតីត​ជន​ភៀសខ្លួន​គឺ​អ្នក​ស្រី​ សុខ សុវណ្ណារ័ត្ន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត​ថ្មី​លើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ សម្រាប់​ទិវា​សិទ្ធិ​នារី​៨​មិនា​នេះ​អ្នកស្រី​ចែក​រំលែក​នូវ​បទពិសោធន៍​ដែល​បាន​ជួប​ប្រទះ​ក្នុង​ពេល​កន្លង​មក។​ សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​បទសម្ភាស​របស់​អ្នកស្រី​ជាមួយ​នឹង​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ​ដូច​តទៅ៖


  You May Like

  No records found for this widget:10040