NASA tìm thấy bằng chứng sự sống có thể có trên Sao Hỏai
  X
  March 13, 2013 10:56 PM
  Cơ quan vũ trụ NASA nói đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sự sống có thể đã từng tồn tại trên sao Hỏa. Những manh mối về môi trường sống trên hành tinh này được thu thập từ dữ liệu do xe thăm dò Curiosity của NASA gửi về Trái đất. Các nhà khoa học nói dữ liệu có chứa bằng chứng về những nguyên tố thiết yếu để duy trì sự sống.

  NASA tìm thấy bằng chứng sự sống có thể có trên Sao Hỏa

  Published March 14, 2013

  Cơ quan vũ trụ NASA nói đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sự sống có thể đã từng tồn tại trên sao Hỏa. Những manh mối về môi trường sống trên hành tinh này được thu thập từ dữ liệu do xe thăm dò Curiosity của NASA gửi về Trái đất. Các nhà khoa học nói dữ liệu có chứa bằng chứng về những nguyên tố thiết yếu để duy trì sự sống.