Tân Giáo hoàng mới được chọn, Hồng y Bergoglioi
  X
  March 13, 2013 11:51 PM
  Vào cuối ngày thứ Tư, khói trắng tỏa ra từ ống khói của nhà nguyện Sistine ở Vatican, báo hiệu cuộc mật nghị của các vị hồng y đã chọn được nhà lãnh đạo mới cho Giáo hội Công giáo. Đó là Hồng y Cardinal Jorge Bergoglio, 76 tuổi, của Argentina, giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, nơi có số tín đồ Công giáo đông nhất thế giới. Tân giáo hoàng được xem là một người khiêm nhượng, Ngài lấy tước hiệu là Phanxicô, dựa theo Thánh Phanxicô ở Assisi, một vị thánh khiêm cung. Trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô xin mọi người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho người tiền nhiệm của Ngài, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, và bản thân Ngài.

  Tân Giáo hoàng mới được chọn, Hồng y Bergoglio

  Published March 14, 2013

  Vào cuối ngày thứ Tư, khói trắng tỏa ra từ ống khói của nhà nguyện Sistine ở Vatican, báo hiệu cuộc mật nghị của các vị hồng y đã chọn được nhà lãnh đạo mới cho Giáo hội Công giáo. Đó là Hồng y Cardinal Jorge Bergoglio, 76 tuổi, của Argentina, giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, nơi có số tín đồ Công giáo đông nhất thế giới. Tân giáo hoàng được xem là một người khiêm nhượng, Ngài lấy tước hiệu là Phanxicô, dựa theo Thánh Phanxicô ở Assisi, một vị thánh khiêm cung. Trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô xin mọi người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho người tiền nhiệm của Ngài, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, và bản thân Ngài.