Nhật tham gia hiệp định TPP làm Trung Quốc cô lập thêm i
  X
  March 30, 2013 5:25 PM
  Quyết định của Nhật Bản tham gia đàm phán hiệp định thương mại TPP [ti-pi-pi] khiến cho Trung Quốc giờ đây là quốc gia duy nhất đứng ngoài hiệp định mở rộng thị trường này. Mời quý vị theo dõi những ý kiến đánh giá của một số chuyên gia về vấn đề này.

  Nhật tham gia hiệp định TPP làm Trung Quốc cô lập thêm

  Published March 31, 2013

  Quyết định của Nhật Bản tham gia đàm phán hiệp định thương mại TPP [ti-pi-pi] khiến cho Trung Quốc giờ đây là quốc gia duy nhất đứng ngoài hiệp định mở rộng thị trường này. Mời quý vị theo dõi những ý kiến đánh giá của một số chuyên gia về vấn đề này.