Ազգային զանազանությունն ԱՄՆ-ի Կոնգրեսումi
X
April 15, 2013 7:28 PM
Կես դար առաջ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի անդամների 75 տոկոսը քրիստոնյա բողոքականներ էին։ Բոլոր օրենսդիրները երդումը տալիս էին Աստվածաշնչի վրա։ Այսօր Սենaատն արդեն ունի բուդդիստ անդամ, իսկ երկրի ամենաբարձր պաշտոններից մեկը զբաղեցնում է հինդու կրոնի մի ներկայացուցիչ։

Ազգային զանազանությունն ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում

Published April 15, 2013

Կես դար առաջ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի անդամների 75 տոկոսը քրիստոնյա բողոքականներ էին։ Բոլոր օրենսդիրները երդումը տալիս էին Աստվածաշնչի վրա։ Այսօր Սենaատն արդեն ունի բուդդիստ անդամ, իսկ երկրի ամենաբարձր պաշտոններից մեկը զբաղեցնում է հինդու կրոնի մի ներկայացուցիչ։