ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ ဂ်ပန္ကူညီမည္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 18, 2013 4:51 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံက အဓိက ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး တခုျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔ ဂ်ပန္အစုိးရက ကတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သြားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အကူအညီေတြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ လူထုအက်ဳိးျပဳတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားေတြကုိ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ခရီးစဥ္အဆုံးမသတ္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး က စုံစမ္းထားသမွ် ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ ဂ်ပန္ကူညီမည္

  Published April 18, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံက အဓိက ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး တခုျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔ ဂ်ပန္အစုိးရက ကတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သြားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အကူအညီေတြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ လူထုအက်ဳိးျပဳတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားေတြကုိ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ခရီးစဥ္အဆုံးမသတ္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး က စုံစမ္းထားသမွ် ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။