ပိတ္ဆိုု႔မႈ ရုုပ္သိမ္းအၿပီး ျမန္မာ့ေရွ႕ေရး i
X
April 23, 2013 8:17 PM
အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆိုု႔မႈေတြ ရုုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုု အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာမလဲ ဆိုုတာကိုု ကိုုေအာင္လြင္ဦးက စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ပိတ္ဆိုု႔မႈ ရုုပ္သိမ္းအၿပီး ျမန္မာ့ေရွ႕ေရး

Published April 24, 2013

အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆိုု႔မႈေတြ ရုုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုု အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာမလဲ ဆိုုတာကိုု ကိုုေအာင္လြင္ဦးက စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။