ေန႔စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၃)i
|| 0:00:00
...  
 
X
April 23, 2013 10:29 PM
ျမန္မာအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ အၿပီးသတ္ဖယ္႐ွားဖိုု႔ EU ဆံုုးျဖတ္၊အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက အက်ဥ္းသား ၉၀ ၀န္းက်င္ ကိုု မေန႔က ျပန္လႊတ္ေပး၊ အင္ဒိုုနီး႐ွားသမၼတ နဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုုေႏြးေဆြးဖိုု႔႐ွိ ... စသည္။

ေန႔စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၃)

Published April 24, 2013

ျမန္မာအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ အၿပီးသတ္ဖယ္႐ွားဖိုု႔ EU ဆံုုးျဖတ္၊အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက အက်ဥ္းသား ၉၀ ၀န္းက်င္ ကိုု မေန႔က ျပန္လႊတ္ေပး၊ အင္ဒိုုနီး႐ွားသမၼတ နဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုုေႏြးေဆြးဖိုု႔႐ွိ ... စသည္။