ေန႔စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၃)i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 23, 2013 10:29 PM
  ျမန္မာအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ အၿပီးသတ္ဖယ္႐ွားဖိုု႔ EU ဆံုုးျဖတ္၊အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက အက်ဥ္းသား ၉၀ ၀န္းက်င္ ကိုု မေန႔က ျပန္လႊတ္ေပး၊ အင္ဒိုုနီး႐ွားသမၼတ နဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုုေႏြးေဆြးဖိုု႔႐ွိ ... စသည္။

  ေန႔စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၃)

  Published April 24, 2013

  ျမန္မာအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ အၿပီးသတ္ဖယ္႐ွားဖိုု႔ EU ဆံုုးျဖတ္၊အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက အက်ဥ္းသား ၉၀ ၀န္းက်င္ ကိုု မေန႔က ျပန္လႊတ္ေပး၊ အင္ဒိုုနီး႐ွားသမၼတ နဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုုေႏြးေဆြးဖိုု႔႐ွိ ... စသည္။