Trung Quốc bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sai
  X
  April 30, 2013 12:06 AM
  Việt Nam mở hội thảo quốc tế và tổ chức triển lãm, khẳng định chủ quyền Trường Sa-Hoàng Sa. Trung Quốc bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sa. Lãnh đạo Nhật-Nga thảo luận tranh chấp lãnh thổ. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Trung Quốc bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sa

  Published April 30, 2013

  Việt Nam mở hội thảo quốc tế và tổ chức triển lãm, khẳng định chủ quyền Trường Sa-Hoàng Sa. Trung Quốc bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sa. Lãnh đạo Nhật-Nga thảo luận tranh chấp lãnh thổ. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074