ေရႊတူးေဖၚေရးနဲ႔ သဘာ၀၀န္းက်င္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 03, 2013 8:57 PM
  ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္းက ေရႊတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အဆိပ္သင့္ေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ အသုံးျပဳတဲ့အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေနရာေတြက ေဒသခံေတြနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ မိုးမခ မီဒီယာက ေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ေရႊတူးေဖၚေရးနဲ႔ သဘာ၀၀န္းက်င္

  Published May 04, 2013

  ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္းက ေရႊတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အဆိပ္သင့္ေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ အသုံးျပဳတဲ့အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေနရာေတြက ေဒသခံေတြနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ မိုးမခ မီဒီယာက ေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။