TQ điều đội tàu đánh cá đến hoạt động tại Trường Sai
  X
  May 06, 2013 11:36 PM
  Công an trấn dẹp buổi Dã ngoại Nhân quyền, đánh đập người tham gia. Trung Quốc và ASEAN nhất trí rằng đôi bên có thể duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, bao gồm vùng Biển Ðông. Hoa Kỳ tỏ ý ủng hộ nỗ lực chung của Hiệp hội ASEAN để xúc tiến soạn thảo bộ Quy tắc Ứng xử COC nhằm giải quyết tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc điều đội tàu đánh cá đến hoạt động tại quần đảo Trường Sa. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo và http://www.voatiengviet.com/

  TQ điều đội tàu đánh cá đến hoạt động tại Trường Sa

  Published May 07, 2013

  Công an trấn dẹp buổi Dã ngoại Nhân quyền, đánh đập người tham gia. Trung Quốc và ASEAN nhất trí rằng đôi bên có thể duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, bao gồm vùng Biển Ðông. Hoa Kỳ tỏ ý ủng hộ nỗ lực chung của Hiệp hội ASEAN để xúc tiến soạn thảo bộ Quy tắc Ứng xử COC nhằm giải quyết tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc điều đội tàu đánh cá đến hoạt động tại quần đảo Trường Sa. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo và http://www.voatiengviet.com/


  You May Like

  No records found for this widget:11074