Chuyển trọng tâm qua châu Á không đe dọa Trung Quốc i
  X
  May 15, 2013 4:14 PM
  Các giới chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc Hoa Kỳ đưa thêm các nguồn lực về ngoại giao, thương mại và quân sự qua vùng châu Á Thái Bình Dương không phải một mối đe dọa cho Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi tường trình chi tiết qua video sau đây.

  Chuyển trọng tâm qua châu Á không đe dọa Trung Quốc

  Published May 15, 2013

  Các giới chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc Hoa Kỳ đưa thêm các nguồn lực về ngoại giao, thương mại và quân sự qua vùng châu Á Thái Bình Dương không phải một mối đe dọa cho Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi tường trình chi tiết qua video sau đây.