စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
|| 0:00:00
...  
 
X
May 17, 2013 9:21 PM
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းေတြကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

Published May 18, 2013

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းေတြကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။