စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 17, 2013 9:21 PM
  ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းေတြကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published May 18, 2013

  ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းေတြကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။