គណបក្ស​ប្រឆាំង​រៀបចំ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​គ.ជ.ប.i
  X
  May 20, 2013 4:49 PM
  មេដឹកនាំ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​ដែលជា​គូប្រជែង​សម្លេងឆ្នោត​ធំ​មួយ​ទល់​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​កំពុង​កាន់​អំណាច​ បាន​ព្រមាន​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​នេះ​ថា​ នឹងមិន​ទទួលស្គាល់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ខាងមុខ​ទេ​ ​ប្រសិន​បើ​មិនមាន​ការកែប្រែ​ណាមួយ​នៅក្នុង​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​(គ.ជ.ប.)​ នោះ​ទេ។ ​លោក ​គង់ សុឋានរិទ្ធ​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ជូន​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ៕

  គណបក្ស​ប្រឆាំង​រៀបចំ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​គ.ជ.ប.

  Published May 20, 2013

  មេដឹកនាំ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​ដែលជា​គូប្រជែង​សម្លេងឆ្នោត​ធំ​មួយ​ទល់​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​កំពុង​កាន់​អំណាច​ បាន​ព្រមាន​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​នេះ​ថា​ នឹងមិន​ទទួលស្គាល់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ខាងមុខ​ទេ​ ​ប្រសិន​បើ​មិនមាន​ការកែប្រែ​ណាមួយ​នៅក្នុង​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​(គ.ជ.ប.)​ នោះ​ទេ។ ​លោក ​គង់ សុឋានរិទ្ធ​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ជូន​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ៕