ျမန္မာဒုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 21, 2013 6:01 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြ တက္ေရာက္တဲ့ ပထမဆံုး ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC) မွာ ဇြန္လ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အစိုးရရဲ႕သေဘာထားဟာ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္း ဘ၀ လံုလံုျခံဳျခံဳနဲ႔ အိမ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရမွာတာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္ေရးဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သာ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကုိ အခမ္းအနားကိုယ္တိုင္သြားခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

  ျမန္မာဒုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး

  Published June 22, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြ တက္ေရာက္တဲ့ ပထမဆံုး ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC) မွာ ဇြန္လ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အစိုးရရဲ႕သေဘာထားဟာ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္း ဘ၀ လံုလံုျခံဳျခံဳနဲ႔ အိမ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရမွာတာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္ေရးဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သာ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကုိ အခမ္းအနားကိုယ္တိုင္သြားခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။