ທິດສະດີ ເສດຖະກິດ Abenomicsi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 30, 2013 6:56 PM
  ທິດສະດີ ເສດຖະກິດ Abenomics ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ.

  ທິດສະດີ ເສດຖະກິດ Abenomics

  Published July 01, 2013

  ທິດສະດີ ເສດຖະກິດ Abenomics ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ.