အာဖဂန္စစ္ဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ ေဆးရံုုi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  July 31, 2013 7:59 PM
  အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုုင္ငံထဲက ႏိုုင္ငံတကာ တိုုက္ခိုုက္ေရးအဖြဲ႕ေတြ ထြက္ခြာဖိုု႕ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုုင္ငံတြင္း ပဋိပကၡေတြကေတာ့ ပိုုၿပီးဆိုုးရြားလာေနပါတယ္။ ဂိုုဏ္းဂဏကြဲေတြၾကား နယ္ေျမပိုုင္နက္ နဲ႕ ၾသဇာအာဏာေတြ တိုုက္ခိုုက္ေနၾကသလိုု၊ ဒီလိုု အျပန္အလွန္ တိုုက္ပြဲေတြရဲ႕ဒဏ္ကိုု အရပ္သားျပည္သူေတြ ခံေနၾကရတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြ စတင္ နည္းပါးလာေနခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲဒဏ္သင့္သူေတြကိုု ကုုသေပးေနတဲ့ အီတလီေစတနာ့၀န္ထမ္း ေဆးရံုုတခုုအေၾကာင္းကိုု ကဘူးလ္ၿမိဳ႕ေန Sharon Behn ကသတင္းေပးပိုု႕ထားတာကိုု မခင္ျဖဴေထြး တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အာဖဂန္စစ္ဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ ေဆးရံုု

  Published August 01, 2013

  အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုုင္ငံထဲက ႏိုုင္ငံတကာ တိုုက္ခိုုက္ေရးအဖြဲ႕ေတြ ထြက္ခြာဖိုု႕ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုုင္ငံတြင္း ပဋိပကၡေတြကေတာ့ ပိုုၿပီးဆိုုးရြားလာေနပါတယ္။ ဂိုုဏ္းဂဏကြဲေတြၾကား နယ္ေျမပိုုင္နက္ နဲ႕ ၾသဇာအာဏာေတြ တိုုက္ခိုုက္ေနၾကသလိုု၊ ဒီလိုု အျပန္အလွန္ တိုုက္ပြဲေတြရဲ႕ဒဏ္ကိုု အရပ္သားျပည္သူေတြ ခံေနၾကရတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြ စတင္ နည္းပါးလာေနခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲဒဏ္သင့္သူေတြကိုု ကုုသေပးေနတဲ့ အီတလီေစတနာ့၀န္ထမ္း ေဆးရံုုတခုုအေၾကာင္းကိုု ကဘူးလ္ၿမိဳ႕ေန Sharon Behn ကသတင္းေပးပိုု႕ထားတာကိုု မခင္ျဖဴေထြး တင္ျပေပးထားပါတယ္။