Việt Nam thành lập đội thủy phi cơ giữa tranh chấp Biển Đôngi
  X
  September 07, 2013 12:27 AM
  Việt Nam thành lập đội thủy phi cơ giữa tranh chấp Biển Đông. ASEAN nên khước từ Bộ quy tắc Ứng xử Biển Đông? Đài Loan tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Philippines triệu hồi đại sứ giữa căng thẳng bùng phát với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines bắt một ngư dân Đài Loan đánh bắt trái phép. Việt Nam xích lại gần Ấn Độ trước đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam: 21 người chết vì lũ quét, đất sạt lở. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Việt Nam thành lập đội thủy phi cơ giữa tranh chấp Biển Đông

  Published September 07, 2013

  Việt Nam thành lập đội thủy phi cơ giữa tranh chấp Biển Đông. ASEAN nên khước từ Bộ quy tắc Ứng xử Biển Đông? Đài Loan tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Philippines triệu hồi đại sứ giữa căng thẳng bùng phát với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines bắt một ngư dân Đài Loan đánh bắt trái phép. Việt Nam xích lại gần Ấn Độ trước đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam: 21 người chết vì lũ quét, đất sạt lở. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo