༧གོང་ས་མཆོག་གི་གྱ་སྟོན་གོ་སྒྲིགi
|| 0:00:00
...  
 
X
September 13, 2013 4:22 PM
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥་ལོར་དགུང་ལོ་༨༠་བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་ཉིན་གསུམ་རིང་སྐུའི་གྱ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཞིག་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཐད། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྨན་རམས་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།‬

༧གོང་ས་མཆོག་གི་གྱ་སྟོན་གོ་སྒྲིག

Published September 14, 2013

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥་ལོར་དགུང་ལོ་༨༠་བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་ཉིན་གསུམ་རིང་སྐུའི་གྱ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཞིག་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཐད། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྨན་རམས་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།‬