Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: A breath of fresh air (VOA)i
  X
  September 13, 2013 10:25 PM
  Tưởng tượng bạn đang đứng ngoài trời sau một trận mưa bão và hãy hít một hơi thật sâu. Cảm giác rất mới mẻ, tươi mát, và tuyệt vời. Nhưng điều này có liên quan gì tới việc học tiếng anh Mỹ nhỉ? ‘A breath of fresh air’ nghĩa là một luồng sinh khí mới. Nó là một sự thay đổi tốt từ những thứ vốn có trước đó. Bạn có thể dùng cụm từ này để mô tả một sự kiện, một địa điểm, hay thậm chí một người. Bạn có thể dùng nó trong bất cứ tình huống nào.

  Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: A breath of fresh air (VOA)

  Published September 14, 2013

  Tưởng tượng bạn đang đứng ngoài trời sau một trận mưa bão và hãy hít một hơi thật sâu. Cảm giác rất mới mẻ, tươi mát, và tuyệt vời. Nhưng điều này có liên quan gì tới việc học tiếng anh Mỹ nhỉ? ‘A breath of fresh air’ nghĩa là một luồng sinh khí mới. Nó là một sự thay đổi tốt từ những thứ vốn có trước đó. Bạn có thể dùng cụm từ này để mô tả một sự kiện, một địa điểm, hay thậm chí một người. Bạn có thể dùng nó trong bất cứ tình huống nào.