အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 02, 2013 5:29 PM
  တပတ္အတြင္း ေနာက္ဆံုးရ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း။ အေမရိကန္ Halloween ပြဲေတာ္နဲ႔ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈ စတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published November 02, 2013

  တပတ္အတြင္း ေနာက္ဆံုးရ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း။ အေမရိကန္ Halloween ပြဲေတာ္နဲ႔ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈ စတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။