ေဆးလိပ္ေငြ႔ႏွင့္ က်န္းမာေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 06, 2013 8:17 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကတဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ မေသာက္တဲ့ သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတာေၾကာင့္ သီးသန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ေပးတဲ့ ေနရာေတြ ရွိသင့္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆိုလာၾကပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ေဆးလိပ္ေငြ႔ႏွင့္ က်န္းမာေရး

  Published December 07, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကတဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ မေသာက္တဲ့ သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတာေၾကာင့္ သီးသန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ေပးတဲ့ ေနရာေတြ ရွိသင့္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆိုလာၾကပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။