ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ေဟာင္းေတြရဲ႕ အမွာစကားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 11, 2013 8:16 PM
  တခ်ိန္တုုန္းက SEA Games ေရႊတံဆိပ္ဆုုရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚစမ္းၾကည္၊ ဦးေအးလြင္ နဲ ့ေဒၚၾကင္ေ၀တုုိ႔က မ်ဳိးဆက္သစ္ အားကစားသမားေတြအတြက္ အမွတ္တရ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ဒီပတ္အားကစားအစီအစဥ္မွာ ကိုုရန္ႏုုိင္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

  ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ေဟာင္းေတြရဲ႕ အမွာစကား

  Published December 12, 2013

  တခ်ိန္တုုန္းက SEA Games ေရႊတံဆိပ္ဆုုရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚစမ္းၾကည္၊ ဦးေအးလြင္ နဲ ့ေဒၚၾကင္ေ၀တုုိ႔က မ်ဳိးဆက္သစ္ အားကစားသမားေတြအတြက္ အမွတ္တရ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ဒီပတ္အားကစားအစီအစဥ္မွာ ကိုုရန္ႏုုိင္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။