အဂၤ ါေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  January 20, 2014 8:29 PM
  တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူအၾကား သင့္ျမတ္ေရးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္၊ ျမန္မာနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ သတင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သစ္လုံးနဲ႔ ခြဲသားေတြ ျပည္ပကို တင္ပို႔မႈ ကန္႔သတ္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  အဂၤ ါေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published January 21, 2014

  တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူအၾကား သင့္ျမတ္ေရးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္၊ ျမန္မာနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ သတင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သစ္လုံးနဲ႔ ခြဲသားေတြ ျပည္ပကို တင္ပို႔မႈ ကန္႔သတ္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။