ကမာၻ႔ အလုပ္အကိုင္ အလားအလာi
  X
  January 22, 2014 7:02 PM
  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးက အေျခအေနျပန္ေကာင္းလာဖြယ္ရွိေနေပမယ့္လည္း အလုပ္အကိုင္ အလားအလာကေတာ့ တုိးတက္ မလာေသးဘူးလို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - ILO က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဗီြအိုေသတင္းေထာက္ Mil Arcega က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မခြာညိဳက ေျပာျပေပးပါမယ္။

  ကမာၻ႔ အလုပ္အကိုင္ အလားအလာ

  Published January 23, 2014

  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးက အေျခအေနျပန္ေကာင္းလာဖြယ္ရွိေနေပမယ့္လည္း အလုပ္အကိုင္ အလားအလာကေတာ့ တုိးတက္ မလာေသးဘူးလို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - ILO က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဗီြအိုေသတင္းေထာက္ Mil Arcega က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မခြာညိဳက ေျပာျပေပးပါမယ္။