အေမရိကန္ အာရွ စစ္ေရးအကဲစမ္းမႈi
  X
  January 27, 2014 8:07 PM
  သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ အရ အေမရိကန္ စစ္တပ္ကုိ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ကေန အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဘက္ တပ္ေတြ ပိုၿပီးေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တုိးတက္လာတဲ့ စစ္ေရး စြမ္းအင္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေမရိကန္က ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း VOAသတင္းေထာက္ Luis Ramirez ရဲ႕သတင္းကို ဦးစံမိုးေ၀က တင္ျပပါမယ္။

  အေမရိကန္ အာရွ စစ္ေရးအကဲစမ္းမႈ

  Published January 28, 2014

  သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ အရ အေမရိကန္ စစ္တပ္ကုိ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ကေန အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဘက္ တပ္ေတြ ပိုၿပီးေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တုိးတက္လာတဲ့ စစ္ေရး စြမ္းအင္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေမရိကန္က ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း VOAသတင္းေထာက္ Luis Ramirez ရဲ႕သတင္းကို ဦးစံမိုးေ၀က တင္ျပပါမယ္။