ေလေအးဓာတ္နဲ႔ က်န္းမာေရးi
X
February 18, 2014 6:14 PM
၀န္႐ုိးစြန္းေဒသဘက္က တုိက္လာတဲ့ ရာသီဥတု ေအးခဲမႈေၾကာင့္ ေပၚလာတဲ့ ေလေအးေတြဟာ လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ ေလ့လာေတြရွိခ်က္ အသစ္ေတြအရ ဆုိထားပါတယ္။ Rosanne Skirble ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလေအးဓာတ္နဲ႔ က်န္းမာေရး

Published February 19, 2014

၀န္႐ုိးစြန္းေဒသဘက္က တုိက္လာတဲ့ ရာသီဥတု ေအးခဲမႈေၾကာင့္ ေပၚလာတဲ့ ေလေအးေတြဟာ လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ ေလ့လာေတြရွိခ်က္ အသစ္ေတြအရ ဆုိထားပါတယ္။ Rosanne Skirble ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one