Giá trị của việc chụp quang tuyến vúi
  X
  February 28, 2014 11:05 PM
  Phải chăng chụp quang tuyến vú cứu được mạng người? Đó là câu hỏi được đặt ra sau khi một cuộc khảo cứu quan trọng mới thực hiện – một trong những cuộc khảo cứu lớn nhất từ trước đến nay – công bố các kết quả. Sau đó, các bác sĩ và những người khác đã đóng góp ý kiến.

  Giá trị của việc chụp quang tuyến vú

  Published March 01, 2014

  Phải chăng chụp quang tuyến vú cứu được mạng người? Đó là câu hỏi được đặt ra sau khi một cuộc khảo cứu quan trọng mới thực hiện – một trong những cuộc khảo cứu lớn nhất từ trước đến nay – công bố các kết quả. Sau đó, các bác sĩ và những người khác đã đóng góp ý kiến.


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one