ဒီႏွစ္ Goldman ဆုရွင္မ်ားi
  X
  April 30, 2014 12:30 PM
  ကမာၻတ၀န္း ေဒသေျခာက္ခုက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို ဒီႏွစ္အတြက္ Goldman ေခၚတဲ့ ဆု ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ San Francisco ၿမိဳ႕က ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ Rosanne Skirble သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ကိုသိန္းထိုက္ဦး...

  ဒီႏွစ္ Goldman ဆုရွင္မ်ား

  Published April 30, 2014

  ကမာၻတ၀န္း ေဒသေျခာက္ခုက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို ဒီႏွစ္အတြက္ Goldman ေခၚတဲ့ ဆု ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ San Francisco ၿမိဳ႕က ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ Rosanne Skirble သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ကိုသိန္းထိုက္ဦး...