၀ါရွင္တန္ သိပၸံျပပြဲi
  X
  May 01, 2014 12:30 PM
  သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ၤာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ အားက် လုပ္ကိုင္ခ်င္ လာေအာင္ ရည္ရြယ္တဲ့ ပြဲေတာ္တခု ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပပါတယ္။ အေမရိကန္ သိပၸံနဲ႔ စက္မႈပြဲေတာ္ အေၾကာင္း ဗြီအိုေအ George Putic ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ကိုေအာင္ေအာင္က ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။

  ၀ါရွင္တန္ သိပၸံျပပြဲ

  Published May 01, 2014

  သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ၤာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ အားက် လုပ္ကိုင္ခ်င္ လာေအာင္ ရည္ရြယ္တဲ့ ပြဲေတာ္တခု ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပပါတယ္။ အေမရိကန္ သိပၸံနဲ႔ စက္မႈပြဲေတာ္ အေၾကာင္း ဗြီအိုေအ George Putic ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ကိုေအာင္ေအာင္က ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။