ျမန္မာ့ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းi
X
May 02, 2014 3:14 PM
ျမန္မာအစိုးရေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ဆုိရင္ အစိုးရဘက္က ဒီထက္ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပ့ံပိုးေပးဖို႔လိုမယ္လုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ ျမစ္မခသတင္းေအဂ်င္စီက မေမသႀကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာ့ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

Published May 02, 2014

ျမန္မာအစိုးရေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ဆုိရင္ အစိုးရဘက္က ဒီထက္ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပ့ံပိုးေပးဖို႔လိုမယ္လုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ ျမစ္မခသတင္းေအဂ်င္စီက မေမသႀကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one